De menneskelige ressursene i en bedrift er en av de viktigste ressursene for å nå virksomhetens fastsatte strategi og mål

Gode HR -tjenester og ordninger, samt effektive arbeidsprosesser gir rammebetingelser og systemer som bidrar til at de ansatte oppfatter at de har en god arbeidsgiver og en meningsfylt hverdag. Noe som igjen påvirker virksomhetens leveranser og dermed resultat. HR (Human resources) skal bidra til å optimalisere de ansattes bidrag til bedriften gjennom sin arbeidsinnsats. Forskning viser at god ledelse av de ansatte gir større indre motivasjon, som styrker de psykologiske og sosiale båndene mellom ansatt og leder, som igjen gjør at de ansatte ønsker å gjøre en ekstrainnsats.

Adresse

Mina Beiteplukksvei 23c

1272 Oslo

Åpningstider

Telefon: Mandag - fredag 9 – 16

Mail besvares fortest mulig

Kontakt

917 49 069

post@faajg.no