Om oss

Vi får jobben gjort for deg!
Bilde4FGJ HR

For mange bedrifter er det å bygge opp en kompetent HR funksjon på egenhånd en stor og kostbar oppgave

Og ha gode HR systemer og rammer vil være ett viktig konkurransefortrinn for stadig flere bedrifter. Konkurransen om de beste blir større, og HR oppgavene mer sammensatte. De menneskelige ressursene er en av de viktigste i enhver bedrift. Forvaltning av disse ressursene blir derfor en kjerneoppgave for ledere i konkurranse om de best hodene. Slik forvaltning omfatter mer enn å utbetale lønn. Du skal ha kontroll på lov og avtaleverk, forholde deg profesjonelt til arbeidsgiverrollen, og partsrollen. Forvalte og utvikle ressursene og utvikle rammebetingelser som gir din bedrift ett fortrinn i konkurranse med andre om arbeidskraften. Dette krever tid, kompetanse og erfaring.

FJG HR kan bidra med kunnskap og kompetanse på disse områdene, og dermed forenkle lederens hverdag og frigjøre tid til andre bedriftsrelaterte oppgaver. Vi vil sikre at prosesser gjøres i henhold til lov- og avtaleverk, og bidra til smidige og effektive prosesser.

Vi får jobben gjort for deg!

FJG-HR kan bistå bedrifter som har behov for standard eller skreddersydde løsninger på HR administrative områder, bistand til å effektivisere arbeidsprosesser, råd og veiledning i utvikling av HR strategi og lønnspolitikk, utøvelse av arbeidsgiverrollen, samt bistå i gjennomføring av eller holder kurs og foredrag i ulike HR områder.

 • personalhåndbok
 • rekruttering/ansettelsesprosedyrer
 • skjemaer og maler innen Hr administrative områder
 • utvikling av HR strategi
 • utvikling av lønnspolitikk
 • ressursplanlegging
 • arbeidsgiver rollen og arbeidsgivers styringsrett
 • partsrollen og samhandling med fagforeninger
 • råd og veiledning i forhold til arbeidsgiver som part i HR relaterte spørsmål
 • HR analyse (fakta, tall)
 • foredragsvirksomhet
 • kurs

Vår visjon er:

 

Kunnskap
Vi har kunnskapen du trenger for å få på plass gode HR løsninger, svar på HR relaterte spørsmål og bistand i utviklingsarbeid

Kvalitet
Vi er opptatt av å levere god kvalitet på våre tjenester

Tillit
Er en viktig byggestein i ett godt og robust kunde – leverandørforhold. Og vi vil skape det gjennom gode kundeforhold og leveranser etter kundens ønske.

Service
God og rask service

Adresse

Mina Beiteplukksvei 23c

1272 Oslo

Åpningstider

Telefon: Mandag - fredag 9 – 16

Mail besvares fortest mulig

Kontakt

917 49 069

post@faajg.no