Produkter og priser

Standard pakken240 F 134496290 UUDs1CwU3d0MPY6svah48YVoeWuhOBCi

Dette er et standardprodukt som kan benyttes av de fleste små og mellomstore bedrifter. Kan tilpasset bedriftsinterne ordninger.

Pakken består av:

 • ferdig utviklet personalhåndbok som tar for seg fasene før under og etter ett ansettelsesforhold, og som gjør ledere og ansatte i stand til å vite hvilke bestemmelser og hvilken praksis som gjelder i bedriften
 • retningslinjer for ulike områder, slik som ansettelsesprosessen, hva gjør en leder ved fravær
 • diverse ferdiglagde skjemaer/maler

Pris:

 • Standard pakken koster kr 8500.- i engangspris
 • 49 kr pr mnd. (løpende oppdateringer av lov-og avtaleverk)
 • pris etter avtale for bedriftstilpasset løsning: 

 

Standard pluss
Med Standard pluss kan du utvidet Standardpakken din til også å inneholde muligheten til å benytte vår kunnskap enten via hjemmeside/mail eller telefon.

Som kunde vil du:

 • få bistand på områder rundt produktene du har kjøpt i standardpakken
 • ønsker du rådgivning av mer utfyllende art, kan dette avtales med ett antall timer pr år
 • vi kan da bistå med råd på telefon eller ved personlig oppmøte.

Pris:

 • Support via hjemmeside/mail eller telefon : kr 199.- pr mnd
 • Rådgivning pr telefon eller ved personlig oppmøte: kr 600.- pr mnd (45 min pr mnd)

 

Rådgivning
Vi kan tilby rådgivning og personlig bistand på flere områder:

 • utvikling av HR strategi
 • utvikling av lønnspolitikk
 • arbeidsgiverrollen og arbeidsgivers styringsrett
 • bistand ved ressursplanlegging
 • generell rådgivning på HR feltet

Pris:

 • Kr 1400.- pr time (uten standardpakken)
 • Kr 1200.- pr time (med standardpakken)

 

Kurs/foredrag
Vi kan holde foredrag og kurs innen flere områder innen HR (arbeidsgiverrollen/arbeidsgivers styringsrett, arbeidstid, ferie mm). Du kan velge kurs fra vår standard pakke, eller vi kan tilpasse kurs/foredrag til din bedrifts behov.

Pris:

 • Pris etter forespørsel